УНСС с нова магистърска програма по „Количествени финанси“

УНСС и Уникредит Булбанк си сътрудничат за създаването на съвместна магистърска програма в едно от най-желаните и търсените направления във финансовата сфера – количествените финанси. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и главния изпълнителен директор на банката Теодора Петкова, главен изпълнителен директор подписаха рамковото споразумение за сътрудничество.

В него е записано, че с оглед осигуряване на по-тясна връзка между наука, образование и бизнес, двете страни ще си сътрудничат при уточняване на учебното съдържание и учебния план по новата програма.

Тя е разработена от катедра „Финанси“ и катедра "Статистика и иконометрия" и отговаря на най-новите тенденции в търсенето на добре подготвени финансови специалисти от работодателите и е в съответствие с водещите световни стандарти. Програма ще предложи практически ориентирано мултидисциплинарно обучение и изграждане на умения, знания и компетентности за извършване на количествен финансов анализ, съответстващ на променящата се и динамична финансова среда.

Специалността „Количествени финанси“ се предлага в редица водещи университети в света като Baruch College, City University of New York, Princeton University, Columbia University, University of Washington, University of Strathclyde, UK, Glasgow.

УНСС ще е първият университет в България, който ще реализира и предложи на студентите възможност да изучават тази магистърска програма.

„С подписване на това споразумение с УниКредит Булбанк си подаваме ръка и правим поредна стъпка към реализирането на един от най-важните за нашия университет приоритети, да отговорим на очакванията на бизнеса, с разкриване на съвременни, иновативни и търсени от работодателите специалности, които да изграждат подготвени и конкурентоспособни млади хора, бъдещите експерти във финансите и икономиката“, коментира проф. Димитров. По думите му анализът на данни е едно от уменията на бъдещето. Новата магистърска програма ще създава лидери в област, от която бизнесът има осъзната потребност, за да успява в дългосрочен план. Специалистите по управление на данни подобряват способността на компаниите да вземат адекватни решения в ситуации на безпрецедентни промени и чрез моделите от данни да предсказват бъдещи тенденции.

„Радвам се да се завърна в УНСС, този път като представител на най-голямата банка у нас УниКредит Булбанк и да обединим усилия в подготовката на най-добрите експерти по количествени финанси на пазара“, коментира Теодора Петкова. Тя сподели, че рамковото споразумение има за цел да осигури и по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място в офисите на банката, срещи с експерти, организиране на учебни и преддипломни стажове и практики. Предвижда се, студентите, които са се представили отлично по време на стажа, след одобрение от страна на банката и съгласно процедурата за подбор на персонал, да имат възможност за започване на работа.

Обучението по новата магистърска специалност „Количествени финанси“ ще стартира от учебната 2021/2022 година.

Други заложени в рамковото споразумение дейности включват провеждане на публични лекции, научни форуми, мастер класове и други инициативи от взаимен интерес.

Подобни статии