Увеличават субсидията за национално кинопроизводство

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия.

Заложените промени обосновават увеличение на бюджета за производство, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ, в размер на 10 милиона лева годишно.

Предлаганото увеличение на субсидията за национално филмопроизводство е в резултат на увеличаване на броя на филмите и променена дефиниция за изчисляване на средностатистическия бюджет.

Предлага се въвеждането на схема за държавна помощ за възстановяване на разходи или т. нар. стимули.

Прилагането на подобна схема за държавна помощ, паралелно със съществуващи схеми за държавна помощ за производство на филми в страни членки на ЕС, показва успешна практика, свързана с прилагането на различни по същността си механизми за финансиране на филмовата индустрия. Признатите ефекти от въвеждането на стимулите са икономически, културни, социални придобивки и др., изразяващи се във висока добавена

стойност, работни места, повишаване на квалификацията на кадри в различни сектори на икономиката, свързани с производството на филми, културен туризъм и национално брандиране.

Предлага се стартовият бюджет на схемата да бъде в размер от 15 милиона лева.

Подобни статии