В КЕВР ще се обсъди предложението на "Булгаргаз" за цена на природния газ от 55,84 лв. за мегаватчас от 1 август

В Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ на открито заседание днес, 29 юли, ще се обсъди доклад относно заявление от "Булгаргаз" ЕАД от 9 юли за утвърждаване на цена за август, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това е записано в програмата на КЕВР.

Предложената от заявителя цена е в размер на 55,84 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) и включва компонента за дейността "обществена доставка" и компонента "задължения към обществото". В доклада "Булгаргаз" ЕАД е представило информация и обосновка на факторите, формиращи цената на природния газ за август.
С решение от 1 юли КЕВР утвърди за този месец цена от 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Подобни статии