В законопроект: Комисията по хазарта става агенция към МС

Разрешават тотото да организира онлайн игри

Държавната комисия по хазарта да стане държавна агенция на подчинение на Министерския съвет. Това е заложено в законопроект, внесен в Народното събрание от депутати от ГЕРБ.

Идеята е институцията да се превърне в специализиран орган на Министерския съвет, като така ще се отнемат правомощията на финансовия министър да назначава лично членовете на комисията, на която е принципал. Въвеждат се специални изисквания към председателя й, който ще издава и отнема лицензи за хазартна дейност и ще контролира дейностите.
Законопроектът предвижда възможност Българският спортен тотализатор да организира онлайн игри в казино. Досега тотото нямаше право да организира такива.
Предлага се също операторите на хазартни игри да са длъжни да предупреждават изрично клиентите си, че залаганията могат да се превърнат в зависимост.

Подобни статии

 • Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език

  Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език

  Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език с приетия Закон за българския жестов език. Парламентът прие на второ четене проекта,предложен от Министерския съвет. С него се осигурява безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица, признава се културната и езиковата идентичност на общността на глухите лица и се формира нагласи за уважение към тях чрез българския жестов език, пише в мотивите. Към министъра на образованието се създава Съвет за българския жестов език, който ще се състои от 13 членове.

  48
 • Правната комисия прие на първо четене промените в Закона за извънредното положение

  Правната комисия прие на първо четене промените в Закона за извънредното положение

  Парламентарната правна комисия одобри на първо четене поправки в Закона за извънредното положение, които дават възможност на карантинираните в деня на вота граждани да гласуват. За бяха 14, а 7 бяха против, нямаше въздържали се.

  78
 • НОИ ще може да проверява по служебен път дали сме безработни

  НОИ ще може да проверява по служебен път дали сме безработни

  Няма да е необходимо осигурените лица да представят документи пред НОИ за правото и определяне на размера на паричните обезщетения при безработица. Институтът ще има възможност по служебен път да проверява осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, чрез което да определи размера на паричните обезщетения при безработица.

  67