Вадим експресно шофьорска книжа за 75 лв.

Цената тройно по-висока от стандартната поръчка

75 лева трябва да броят шофьорите, които искат книжката им да бъде издадена в срок до три дни. Цената за експресната поръчка ще е тройно по-висока от тази на стандартната, при която трябва да се чака месец за издаване на свидетелството за управление и се плащат 25 лева. Това предвижда допълнение в Тарифа № 4 от Закона за българските лични документи, което беше публикувана за обществено обсъждане.

Законът дава възможност на гражданите да заявят експресно издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. То няма да е задължително, а само при желание от страна на шофьора. Услугата може да бъде заявявана само в случаите на подмяна на книжката поради изтичане на срока й на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на МВР.
В момента стандартната тарифа за преиздаване на шофьорска книжка е 25 лева за лица до 58-годишна възраст. За хора между 58 и 70 години таксата е 11 лева. Изрично е уредено, че гражданите, навършили 70-годишна възраст, се освобождават от такса за издаване на свидетелство за управление на МПС. 3 лева пък е таксата за хора с намалена работоспособност или 50% увреждания.
Има възможност да бъде поръчано бързо издаване на книжка за срок от 10 дни, при което тарифата е двойна.
Със сегашното изменение на тарифата се регламентира и експресната услуга, която е за срок до три дни, а таксата е тройна.

Подобни статии