Вадят от анонимност онлайн търговците

Практиката една стока да се представя като идентична в различни европейски страни, въпреки че копията са различни, е заблуждаваща. Това пише в едно от предложенията за промени на Закона за защита на потребителите.

Проектът трябва да влезе в закона до май догодина. Чрез него в нашето законодателство ще бъде въведена европейска директива.
Нелоялна търговска практика пък е използването на фалшиви потребителски отзиви за предлагани в интернет продукти. Онлайн търговците ще бъдат извадени от анонимност. Те трябва да съобщават как са се класирали в търсачките.
Проектът предвижда нелоялните търговски практики и въвеждане в заблуждение на потребителите да се наказват със санкция в размер от 0,5 до 4 процента от реализирания оборот в предходната финансова година. Още се уточнява дали за база ще се взима оборотът в една страна от ЕС, или комбинираният оборот в цялата общност.

Подобни статии