Влах повежда българите срещу аскера

Войводата от влашки произход Питу Гули.

Ден след началото на въстанието влахът Питу Гули води най-голямата чета, около 150 души, при превземането на Крушево. На 3 август 1903 година около 750 въстаници влизат в града и обкръжават турските войници, укрили се в казармите. И понеже обсадата се проточва по-дълго от намисленото, накрая Питу Гули, яхнал белия си жребец, под огъня на куршумите, поръсва стените с газ и ги запалва.

Крушево е освободено. Турските власти изпращат отряд от 300 души към бунтовния град, но те са пресрещнати по пътя от Гули и неговата чета и обърнати в бягство. Крушево празнува. Десет дни градът е свободен. Избрано е „Временно правителство”, в което влизат представители на всички народности в града – българи, власи и гърци”. За толерантността на въстаниците говори фактът, че семействата на турските чиновници са затворени в една къща и охранявани, за да не им се случи нищо лошо. Така те оцеляват и след погрома на въстанието. Османската реакция, разбира се, не закъснява. 15-хилядна армия обгражда града, придружена от многоброен башибозук. Въстаниците решително отказват предложението да се предадат. Четата на Питу Гули, вече наброяваща 350 души, отбранява града при местността Мечкин камен. Сутринта четниците отблъскват башибозука от околните села, след това и  редовния турски аскер. Цял ден успяват да задържат позицията си, но привечер турците атакуват с всичките си сили. Питу Гули пада пронизан в гърдите, докато изправен стреля към прииждащите орди. Последните му думи са: „Не бойте се, момчета”! Така си отива един от достойните български герои, който всъщност не е носел в жилите си и капка българска кръв.

Подобни статии