Военният министър обсъди стратегически въпроси с помощник-секретаря по отбраната на САЩ

Министърът на отбраната Георги Панайотов проведе видеоконферентен разговор с и.д. помощник-секретаря на отбраната на САЩ по въпросите на международната сигурност Мара Карлин.

Двамата обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество в областта на отбраната, като в рамките на проведения разговор потвърдиха неговия стратегически характер.

Министър Панайотов отбеляза, че изпълнението на дейностите от взаимен интерес допринася за изграждането на дългосрочно и ползотворно взаимодействие между отбранителните институции и Въоръжените сили на България и САЩ, както на двустранна основа, така и в рамките на общите усилия за разширяване и засилване на способностите на НАТО.

Мара Карлин изрази признателност за последователната политика на България и постигнатия напредък в редица сфери на сътрудничеството в областта на отбраната. В този контекст тя отбеляза готовността на американската страна за съдействие на българското Министерство на отбраната при преодоляване на съществуващите предизвикателства.

В края на разговора бе потвърдено желанието на двете страни да продължат да търсят възможности за надграждане и развитие на съвместните инициативи, провеждани в рамките на Стратегическия диалог между България и САЩ в сферата на отбраната.

Подобни статии