Всеки шести търговец ни удря в грамажа

Най-много измамници в София - на пазара „Димитър Петков“

От 650 проверени везни над 100 са неизрядни

Всеки шести търговец на пазара ни мери зарзавата на кантари, които не са минали техническа проверка, които не отчитат точното количество.

Това става ясно от данни на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от проверки през май и юни тази година, направени съвместно със служители на МВР, предоставени на „Телеграф“. При нея са проверени 653 кантара на 33 пазара и тържища и е установено, че 107 везни, или 16,4 % от инспектираните, нe отговарят на изискванията към тях. За нарушения са съставени 87 акта и предстои издаване на още 15 акта. Спрямо миналата година неточни или в нарушение на изискванията за търговски уред са били 349 кантара, или 16,9 на сто от проверените, посочват от ДАМТН.

При проверките в София е установено, че най-много търговци с непроверени кантари има на пазара „Димитър Петков“. При инспекцията са открили, че 44 на сто от продавачите нямат техническа проверка на мерилките. За сравнение миналата година с неточни везни са били 36 на сто от търговците на тържището.

Спрямо останалите градове в страната обаче първенец по фалшиви кантари е общинският пазар в Исперих. При проверката на място е установено, че 83% от търговците мерят с теглики, които не са одобрени от ДАМТН. На второ място по неточни кантари е стоковото тържище в Първенец, където 61 на сто от инспектираните везни не отговарят на изискванията. При проверките е установено, че преобладаваща част от уредите, при които са установени несъответствия, не са търговски, а за лично ползване, нямат маркировка за съответствие и типът им не фигурира в сайта на Българския институт по метрология.

Ниските наказания са причина за задържане на броя на нарушенията, смятат от ДАМТН. От агенцията са подготвили предложение за увеличение на санкциите за неточен кантар. В момента глобите за физически лица са от 100 до 300 лева, а за еднолични търговци или юридически лица са от 200 до 500 лева. Предложението пък предвижа физическите лица да се наказват от 200 до 400 лева, а едноличните търговци от 300 до 800 лева. За физическите лица, които продават с кантари без знаци за съответствие, да се наказват от 300 до 1200 лева, а за юридически – от 500 до 2000 лева.

Подобни статии