Всяка трета БГ фирма използва облачни технологии

Липсата на квалифицирани кадри спира дигитализацията на бизнеса

Всяка трета фирма у нас използва или планира да използва облачни технологии. Половината от компаниите пък вече са внедрили или ще внедрят Big/Smart data, разширени анализи, мобилни приложения, цифрова свързаност и/или интернет на нещата. Това показват резултатите от национално проучване, организирано от Siemens България и от Германо-Българската индустриално търговска камара (ГБИТК).

В него участват 60 фирми от общо 36 икономически сектора, сред които производство, търговия, банки и застраховане, транспорт, енергетика, аутсорсинг, машиностроене, строителство, IT и др. Целта на изследването е да даде повече яснота за дигитализацията на българските фирми, както и да проследи техните нагласи и пречки при внедряването на нови дигитални технологии. Всъщност данните показват, че пандемията е ускорила дигитализацията и е насърчила въвеждането на дигитални технологии. Така например за 52 от фирмите делът на дистанционния труд се е увеличил. Всъщност цели 38 от анкетираните (63%) посочват, че ще запазят режима на дистанционна работа и след пандемията. 43 компании пък казват, че ще продължат с провеждането на дигитални работни срещи и занапред. Едва 6 на сто, или 10 компании ще се откажат от офиса като място на работа или ще намалят използването му.
И макар пандемията да е спомогнала за използването на повече технологии от компаниите, то по-мащабните процеси на дигитализация продължават да бъдат възпрепятствани от редица фактори. Всъщност сред една от основните пречки за половината компании е липсата на квалифицирани служители. На второ място е размерът на инвестициите (23 фирми), а след него са сигурността на данните (при 15 фирми) и регулаторната рамка (при 12 фирми). Едва 10 фирми пък ги спира липсата на зрялост на технологиите. За други 10 фирми ползването на повече дигитални технологии не е от съществено значение, тъй като в момента имат други приоритети. В същото време около половината компании (46,67%) възнамеряват да инвестират повече в дигитални технологии, отколкото през миналата година. Около една трета ще инвестират приблизително същата сума, а 1,67 на сто ще дадат по-малко. Едва 1,75% пък са тези, които имат дългосрочна дигитална стратегия за над 10 години. По-голямата част от фирмите планират стратегически действията си по отношение на дигитализирането в краткосрочен и средносрочен план (1-5 или 6-10 години).

Подобни статии