Всяко второ коледно дръвче в Югозапада е в саксия

Югозападно държавно предприятие – Благоевград е заделило общо 12 000 коледни дръвчета, които се продават вече на пазара за предстоящите празници от Гоце Делчев до София.

„Близо половината от тях са живи елхи в контейнер от видовете обикновен смърч и ела, които са най-предпочитани от потребителите, разказа за „Телеграф“ Вера Станишева, началник отдел „Възобновяване на горите“ в ЮЗДП.

Произведени са в горските разсадници в „ДЛС Дикчан” и в териториалните поделения в Гоце Делчев, Елин Пелин, Самоков и Трън. При отсечените дръвчета асортиментът е по-богат и включва също черен и бял бор, както и зелена дугласка“, добави тя.

По традиция добивът на коледни елхи започва в началото на декември. Сече се добива само след подадени заявки от търговци в държавните горски и ловни стопанства на ЮЗДП. Всяко законно отрязано дърво е придружено със специална марка и идивидуален номер.

Елхите се предлагат на различна цена в зависимост от дървесния вид, височината и начина на добив. Цените на живите елхи с корен, които след празниците могат да бъдат засадени, са от 9,30 до 43 лева без ДДС. Отсечените се предлагат от 2 до 43 лева без ДДС.

В Благоевград живи дръвчета се предлагат пред административната сграда на ЮЗДП на ул. „Зора” № 18. Жителите на Гоце Делчев и региона могат да направят заявка за доставка в държавното горско стопанство в града. От понеделник - 7 декември, софиянци също ще имат възможност да закупят контейнерна елхичка на ул. „Антим І” № 17. Продажбата се извършва при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

„На ден продаваме по около 50 елхови дръвчета. Хората купуват за дома си, но по 5-6 елхи купуват и фирми. По-голям е интересът към живите елхи в контейнер“, разказа още Вера Станишева. После хората си ги засаждат в дворовете, в междублоковото пространство или около офисите. Няма опасност след години елхите да израстат високи и да застрашат сградите. Ако хората нямат възможност да засадят дръвчето, ние имаме готовност да се отзовем и засадим елхичките на наша територия. Продаваме дръвчетата вече трета седмица. Само вчера в София купиха 25 живи дръвчета, а в Благоевград 16, казва Вера Станишева. Физически лица и фирми, които желаят да закупят живи коледни елхи, могат да получат допълнителна информация на тел. 0887 783 604.

Югозападното държавно предприятие е създадено през 2011 г. Със заповед на Министъра на земеделието и храните. Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 32 държавни горски стопанства и 6 – държавни ловни стопанства. Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.

Подобни статии