ВСС иска спиране на процедурата за избор на специален прокурор до произнасянето на КС

Прокурорската колегия на ВСС гласува единодушно със 7 гласа "за" и нито един "против" да предложи на Пленума да се открие процедура за избор на специалния прокурор, който ще разследва главния и неговите заместници, и веднага след това тя да бъде спряна до произнасянето на Конституционния съд.

С промени в Закона за съдебната власт и в Наказателнопроцесуалния кодекс беше въведена фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор и неговите заместници. Според измененията, изборът се осъществява от Пленума на ВСС, който в тримесечен срок от обнародването им в ДВ трябва да открие процедурата, т.е. до края на май.

В края на февруари обаче, президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за част от разпоредбите в НПК и ЗСВ. В началото на март КС допусна искането за разглеждане.

Предложението на Прокурорската колегия за спиране на процедурата е на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, според който административният орган спира производството, когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон.

Предложението на Прокурорската колегия ще бъде обсъдено от Пленума на ВСС.

Подобни статии