ВСС изслушва утре кандидатите за европейски прокурор

На 10 февруари започва процедурата по изслушване на кандидати за подбор на 10 европейски делегирани прокурори от България, съобщиха от ВСС. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в четири последователни дни – от 10 до 13 февруари 2021 г., по предварително определен график, ще изслуша, по азбучен ред, допуснатите 35 магистрати.

Съгласно Правилата за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор, в рамките на 10 минути, магистратите ще представят кандидатурата и мотивите си за участие в процедурата, ще отговарят на поставените от членовете на Прокурорската колегия на ВСС въпроси, както и на тези постъпили по реда на чл. 11 от Правилата.

В рамките на изслушването се прави преценка за уменията и качествата на кандидатите съобразно техния практически опит в наказателното производство на финансови, данъчни, икономически престъпления, както и опит в международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси; опит в провеждането на трансгранични разследвания предвид разписаните в Регламента правомощия за тясно сътрудничество и консултации с други европейски делегирани прокурори при такива разследвания; познаване на институционалната правна рамка на Европейския съюз, статут и функциониране на Европейската прокуратура. Качествата на кандидатите ще бъдат преценявани и съобразно критериите за високи етични стандарти, почтеност и дисциплинираност, както и умения за комуникация и работа в екип.

След приключване на процедурата по изслушване, в събота - 13.02.2021 г., Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще подложи на отделно гласуване по азбучен ред всеки един от 35-те магистрати. Всеки член на Колегията има право да гласува в подкрепа на повече от един кандидат, но не повече от броя на обявените 10 места за европейски делегирани прокурори от България.

Подобни статии