ВСС прекрои Софийския съдебен район

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува прекрояването на софийския съдебен район. Решението беше взето със 7 гласа „за“ и 5 гласа „против“. Целта е да се облекчи работата на Софийския районен съд и на Софийския градски съд, като част от делата на граждани от близки до столицата населени места ще преминат в съседни съдилища, ако решението бъде одобрено от Пленума на ВСС.

Предложението е от преди 2 г. - да се променят границите на съдебните райони на 32 кметства и пет столични квартала. Така делата на хората, които живеят в крайни квартали на София, вилни зони и села около столицата, ще се гледат от районни съдилища в съседни градове.

Кметствата от район „Нови Искър“ ще преминат към съдебния район на Районен съд-Костинброд. Идеята е вече не в София, а в Костинброд да се гледат делата на жителите на Нови Искър и селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войнеговци, Волуяк, Мрамор и Клисура.

Кметствата от район „Кремиковци“, както и селата Бусманци, Кривина, Герман, Железница и Лозен трябва да „отидат“ към съдебния район на Районен съд-Елин Пелин. В район „Кремиковци“ влизат Яна, Желява, Долни Богров, Горни Богров, Бухово и столичните квартали „Ботунец“, „Враждебна“, „Кремиковци“, „Сеславци“ и „Челопечене“.

Към Районен съд-Перник се предлага да минат делата от Мало Бучино, Владая и Мърчаево. А в съдебния район на РС-Самоков да са Долни Пасарел и Плана.

През 2018 г. Съдийската колегия отложи разглеждането на предложението с аргумента, че трябва да се съберат становища от всички заинтересовани страни.

От комисията по натовареност се срещнали с представители на местни власти, магистрати, поискали и получили позициите на прокуратурата, Камарата на частните съдебни изпълнители, на нотариусите, МВР.

Само съдилищата и общините в столицата, Костинброд, Перник, Самоков и Елин Пелин са подкрепили промяната на границите на софийския съдебен район. Всички останалите са възразили с аргумент липсата на удобен транспорт и проблеми с достъпа до правосъдие.

Темата отново бе разгледана от Съдийската колегия през октомври 2020 г., но тогава пък се оказа, че никой не е изследвал какъв ще е ефектът от прерайонирането върху административните съдилища.

Анализ показал, че прекрояването на софийския съдебен район няма да затрудни административните съдилища. Очакванията са около 330 дела да бъдат „прехвърлени“ от Административен съд София-град към тези в Перник и София-област.

Според прогнозата, близо 2800 дела от СРС ще отидат в районните съдилища в Костинброд, Своге, Елин Пелин и Перник.

Според Даниела Марчева, прерайонирането ще подпомогне гласувания преди две седмици от Съдийската колегия радикален модел за реформа на съдебната карта.

Подобни статии