ВСС спря избора на прокурор, разследващ главния

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно реши да открие и спре процедурата по избор на прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Предложението беше на Прокурорската колегия на ВСС.

Основанията за това решение са, че според чл. 54 ал.1 т.4 от Административнопроцесуалния кодекс орган, в случая ВСС, спира дадено производство, когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон. Президентът Румен Радев направи искане пред КС за обявяване на противоконституционност на разпоредбите от Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, с които бе създадена фигурата на новия прокурор. КС допусна разглеждането по същество на делото и сега ВСС спря процедурата до произнасянето на съда.

Решението на ВСС може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Подобни статии