Вторият учебен срок за първи до трети клас приключва на 23 юни, а за четвърти до шести клас - на 30 юни

Вторият учебен срок за първи до трети клас приключва на 23 юни 2021 г., а за четвърти до шести клас - на 30 юни 2021 г. Това предвижда заповед на бившия министър на образованието и науката. Учебната година се удължава реално само за малко над 300 училища, които в края на 2020 г. са прекъснали временно обучението на учениците от първи до шести клас.

Вместо редовни учебни часове в електронна среда тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности и/или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.
Останалите училища могат да използват допълнителните две седмици за учениците от четвърти до шести клас и съответно три седмици за учениците от първи до трети клас по два начина: за задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал; за извънкласни дейности по интереси за останалите ученици, участието в които е по желание на родителите.
Всяко училище ще публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край на втория учебен срок.
Заниманията с деца, които надхвърлят предвидения преподавателски норматив, трябва да бъдат платени на учителите в рамките на делегираните бюджети на училищата, по проекти и/или чрез общинските програми за стимулиране на дейности и изяви на учениците.
Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до седем дни от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да са приключили по-рано.
Четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен начален етап на основно образование на 1 юли 2021 г., за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профилите "Математика" и "Природни науки", информират от МОН.

Подобни статии