ВУЗ-овете приемат с над 1600 повече студенти по държавна поръчка

40 337 студенти ще бъдат приети в държавна поръчка през следващата учебна 2021/2022 година. Бройките за субсидираните от хазната първокурсници се увеличават с 1652 спрямо миналата година. Това става ясно, след като служебният кабинет утвърди приема на студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации за следващата академична година.

Увеличението на местата за първокурсници в държавна поръчка са в специалности, за които се очаква или е налице недостиг на подготвени кадри. Бройките ще бъдат повече в общо 23 направления. Следващата учебна година ще могат да бъдат приети със 118 медицински сестри повече. Предвид необходимостта от здравни специалисти държавата увеличава местата в регулираните професии от професионалните направления „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“. Бройките в тях ще са с 397 повече. Нараства също приемът на студенти в областта на инженерните и компютърните науки. Най-голям е процентът на повишение в направление „Общо инженерство“ – 37.2 на сто.

В същото време, за поредна година намаление на местата ще има в професионални направления от областта на социалните, стопанските и правните науки. Сред тях са „Администрация и управление“ и „Икономика“,

Местата срещу заплащане за 2021/2021- а пък ще бъдат общо 15 345. От тях 9016 са за първокурсници след средно образование.

Определени са и 2000 места в бакалавърски и магистърски програми и 40 - за докторанти в наши университети за кандидати от българска народност, които живеят в чужбина.

Ще бъдат осигурени отново и 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония.

С постановлението на Министерски съвет се определят и 2266 бройки за докторанти. От тях 1647 са в редовна форма, а 619 в задочна форма на обучение. За научните организации са предвидени пък 312 места, от които 180 в Българската академия на науките и 53 в Селскостопанската академия.

Подобни статии