Въведени са 358 електронни административни услуги

Снимка: БГНЕС Марияна Николова

Фокусът в областта на електронното управление е насочен към намаляване на административната тежест за хората и за бизнеса при използването на технологична възможност за централизирано заявяване, каза по време на парламентарния контрол вицепремиерът Марияна Николова.

Тя допълни, че към момента по модела са разработени и въведени общо 358 електронни административни услуги и са разработени 436 електронни форми за заявяване и придружителни документи за централната, областната и общинската администрация, които са публикувани на Единния портал за достъп да електронни и административни услуги.

Вицепремиерът съобщи, че изпълнените мерки по Пътната карта към Актуализираната стратегия за развитие на електронно управление на България 2019-2023 г. към 15 юли са седем. В актуализираната Пътна карта са залегнали общо 90 мерки. Изпълнените мерки са реализирани със средства по оперативна програма "Добро управление". Сред изпълнените мерки Николова посочи преминаването към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание от органите на изпълнителната власт.
Тя напомни, че в първите дни след обявяването на извънредното положение заради коронавируса Държавната агенция за електронно управление и още няколко институции на национално и на европейско равнище са обединили усилия за бързото разпространяване на съвети за киберсигурност и киберкултура. В периода март-юни са предоставени нови електронни административни услуги за хората и бизнеса, които са били разработени съвместно със социалното ведомство, НОИ, МВР и други институции.
Към момента, с реализирането на мерките, са спестени време и разходи за бизнеса, гражданите и администрацията, подобрена е работата на финансовия сектор и на съдебната система във връзка с прехвърлянето на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията, подобрена е събираемостта на приходите, положителни ефекти има и в областта на обществените поръчки, каза вицепремиерът.

Подобни статии