За 30% от българите високата цена на тока е проблем

30% от пълнолетните българи посочват високата цена на електроенергията за населението като основен проблем на българската енергетика. Това показват резултатите от проучване на Националния център за парламентарни изследвания (НЦПИ) към Народното събрание за обществените нагласи по теми и проблеми, свързани с енергетиката.

Изследването е проведено по метода полустандартизирано интервю в периода от 17-29 септември 2020 г. сред 1000 пълнолетни български граждани.

Същевременно, колкото по-слабо запознати с темата са респондентите, толкова по-често посочват високата цена на електроенергията за битови нужди като основен проблем на енергетиката, уточняват от НЦПИ. За всеки десети интервюиран сериозен проблем представлява лошото управление на енергийния сектор, а за 6% - енергийната зависимост на България от други държави. Респондентите, определящи се като високо информирани по темата, по-често от останалите посочват тези два проблема като най-сериозните предизвикателства, пред които е изправена българската енергетика.

Според 6 на сто от участвалите изследването в страната ни се използват твърде малко екологични източници на енергия, което води до замърсяване на околната среда. Подобно мнение най-често са изразили хора с високи доходи, които са на възраст между 18 и 39 години, както и високообразовани жители на столицата и областните центрове.

Едва за 5% от участвалите в изследването сериозен проблем е корупцията в сферата на енергетиката, посочват от НЦПИ.

Подобни статии