За последните 5 години: Приходите на хазната от ДДС с почти 3 млрд. лева нагоре

Приходите от ДДС растат с почти 3 млрд. лв. за последните 5 години. Най-скорошните данни на финансовото министерство показват, че през 2016 г. постъпленията от този данък са в размер на 8,6 млрд. лв.. Очакваните приходи от ДДС за 2021 г. пък са в размер на 11,2 млрд. лв., или с 2,6 млрд. лв. повече.

За последните няколко години в държавния бюджет постъпват по над 10 млрд. лв. от единния налог. Реално през 2017 г. постъпленията от ДДС са 9.3 млрд. лв., а през следващата година се минава границата от 10 млрд. лв. и показателят достига 10,1 млрд. лв.. През предкризисната 2019 г. тези приходи са на стойност 11,1 млрд. лв., или с точно 1 млрд. повече спрямо 2018 г.. През 2020 г., когато избухна пандемията от коронавирус, постъпленията от ДДС в бюджета намаляват с едва милиард, като достигат точно 11 млрд. лв. Прогнозата за тази година е събраните приходи от косвения данък да достигнат 11,2 млрд. лв., или това е ръст от 200 млн. лв. за година. Всъщност още преди няколко седмици служебният министър на финансите Асен Василев прогнозира, че общо постъпленията от данъци може да нараснат с 1,5 млрд. лв. поради подобрена събираемост от страна на приходната агенция.

Другите данъци в бюджета също допринасят значително за сметката на държавата. В тази група попадат приходите и доходите от собственост, имуществените данъци, продажбата на активи от страна на държавата, като например продажбата на имоти, както и концесиите. През 2016 г. те са в размер на 3,5 млрд. лв., а на следващата година растат с едва 1 млн. лв.. През 2018 г. те са 4,7 млрд. лв., а през 2019 г. - 5,7 млрд. лв. През пандемичната 2020 г. тези приходи намаляват и са вече 5,3 млрд. лв., а очакванията за тази година са те да достигнат почти 6 млрд. лв., или по-точно 5,8 млрд. лв.. Това означава, че финансовото министерство очаква да постигне близо двоен ръст от 2,5 млрд. лв. спрямо 2016 г.

Иначе изведените от ресорния министър данни показват още, че за последните 5 години общо приходите в бюджета растат с над 13 млрд. лв. През 2016 г. те са точно 34 млрд. лв., на следващата година те са 35,3 млрд. лв., а през 2018 г. - 39.7 млрд. лв. Преди 2 години постъпленията са 44 млрд. лв., през 2020 г. те растат с едва 3 млн. лв., а очакванията за тази година са те да достигнат 47,6 млрд. лв.

Подобни статии