За първи път Агенцията "Митници" е постигнала над 1 млрд. лв. приходи, постъпили в държавния бюджет

Над 1 млрд. лв. приходи, администрирани от Агенцията "Митници", са постъпили в държавния бюджет през август. Те са от акцизи, ДДС при внос и мита, съобщиха от агенцията.

Оттам отбелязват, че в исторически план такъв месечен резултат се постига за първи път, без да бъде съпътстван от моментни промени в поведението на икономическите оператори, предизвикани от нормативни изменения или повишаване на данъчни ставки.
Общите месечни приходи от 1033.4 млн. лева превишават със 194.6 млн. лева (23.2 на сто) приходите през същия месец на миналата година, като по-високи постъпления се отчитат по всички видове приходи.
Сумата на акцизите за август 2021 г. възлиза на 578.8 млн. лева, което е с 21.2 млн. лева повече от същия период на предходната година. Приходите от ДДС от внос са 425.2 млн. лева, или със 161.9 млн. лева повече от август 2020 г., а 28.8 млн. лева са постъпленията от мита, което е с 11.7 млн. лева повече в сравнение с август миналата година.
През периода януари-август 2021 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, са в размер на 6748.5 млн. лева, което е със 767.4 млн. лева (12.8 на сто) над отчетените 5981.1 млн. лева през сравнимия период на 2020 година.
Очаква се общите приходи на Агенцията "Митници" за септември 2021 г. отново да надхвърлят 1 млрд. лева.

Подобни статии