Заради недостатъчен брой комисии: Инвалиди се редят на 5 места в страната за шофьорски книжки

Не всеки освидетелстван с ТЕЛК трябва да минава през такава процедура

Само пет Транспортни областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) има у нас, което затруднява инвалидите при получаването на шофьорски книжки.

Тези комисии дават право на хората с увреждания да шофират и да преиздават документите си за управление на МПС. Преди да подадат документите си в КАТ, те трябва да получат мнение от ТОЛЕК, че са годни да шофират. Редът там се определя с час, в който всички желаещи се явяват и започва голямото чакане. Именно поради този проблем при омбудсмана Диана Ковачева са постъпили жалби за недостатъчния брой комисии в страната, което затруднява граждани с увреждания да се явяват на медицинските прегледи.

Засегнатите граждани са описали подробно затрудненията, с които те и семействата им се сблъскват. Най-съществен проблем е разполагането на комисиите само в пет болници в страната – в София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Бургас. За голяма част от явяващите се разположението на комисиите е неподходящо предвид липсата на достъпност, необходимостта от значителни разходи за пътуване, за храна на тях и придружителите им, а в много от случаите – и за нощувки. В жалбите се отбелязва, че живеещите в градовете, в които има ТОЛЕК, са поставени в по-благоприятно положение от останалите граждани с увреждания, тъй като не е необходимо да правят значителни разходи за явяване на прегледи. Гражданите смятат, че необходимостта от пътуване на далечни разстояния за достигане до комисиите сериозно увеличава опасността от заразяване с коронавирус. Обръщат внимание на факта, че те са хора с увреждания, някои от които хронични, в уязвимо положение са и попадат в рисковата група и едно евентуално заразяване може да има катастрофални последици. Друг съществен проблем, който поставят гражданите поради ситуацията с коронавируса, е, че комисиите записват дати за прегледи за далечен период, в някои случаи достигащ и до над половин година, и определена част от хората са поставени в рисковото положение да не могат да преиздадат свидетелството си за управление на моторно превозно средство в рамките на остатъчната му валидност. Не всеки освидетелстван с ТЕЛК обаче трябва да минава през експертна комисия, за да му бъде дадено разрешение за шофьорска книжка. За повечето заболявания решението се взима от личния лекар. Омбудсманът ще изпрати писмо до социалното и здравното министерство с препоръки за облекчаване на процедурата и разкриване на още ТОЛЕК комисии, като Ковачева ще препоръча всички транспортни болници да открият такива комисии, така че да бъдат облекчени хората в страната, съобщават от ведомството. Ковачева ще изиска и информация колко на брой са хората, които преминават през тези специализирани лекарски комисии.

Маските са опасни за деца и възрастни с увреждания

Маските се явяват сериозен проблем и създават затруднения за децата с увреждания. Омбудсманът се ангажира с този въпрос и го предлага за обсъждане от Съвета за наблюдение по закона за хората с увреждания.

Членовете на съвета се безпокоят от задължителното носене на маски от деца и хора с увреждания, което означава, че те няма да могат да напускат домовете си. В случай че им се наложи по спешност да излязат, те подлежат на санкции заради неспазване на противоепидемичните мерки.

Членовете на съвета обръщат внимание и за евентуални неблагоприятни последици върху здравето на най-малките деца при продължителното носене на маски.

 

Затруднения при онлайн уроците

Съветът за наблюдение при омбудсмана е разгледал проблемите, свързани със затрудненията, които децата с увреждания са срещнали по време на дистанционното обучение, посочват в годишния доклад за дейността на организацията.

Посочва се, че определен процент от децата с увреждания нямат възможност да посещават активно учебните занятия, включително липса на подходяща техника, достъп до интернет и специализирани платформи за обучение. Набляга се и на затруднената комуникация между родители и учители. Друг съществен проблем са малкото часове с ресурсните учители. Разгледани са постъпилите жалби от родители в институцията на омбудсмана, отнасящи се до домашната карантина и това как тя се отразява на психичното здраве на децата, като наблягат на това, че карантината води до регрес в знанията и уменията им. На заседанието отбелязаха, че условията на извънредно положение влияят изключително негативно на децата със специални образователни потребности, защото са свикнали с ежедневна рутина, която е нарушена. По тази причина родителите настояват за адекватни мерки. По дискутираните проблеми съветът реши да бъдат изпратени становища и препоръки до министъра на здравеопазването, на труда, на социалната политика и до Националния оперативен щаб.

 

Подобни статии