Заради пандемията и отменените изпити: Без бонуси за училища и градини отличници

Удължават с три години срока за изработването на механизъм за определянето им

Пандемията и отмененото заради нея външно оценяване в 4-и и 10-и клас миналата година ще оставят без бонуси училищата и детските градини с високи резултати.

Следващите три години школата, в които децата и учениците не се справят добре, също няма да получат допълнително финансиране за реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати. Това става ясно от предложените за 14-дневно обсъждане промени в наредбата за финансиране на образователните институции.

Според досегашния й текст до 30 юни тази година образователният министър трябваше да предложи методология за определяне на образователните резултати на детските градини и училищата, въз основа на които да се предоставят този вид финансови стимули. С промените обаче се предлага срокът да се удължи до 30 юни 2024 г.

Бонусите за школата, които се справят добре, и допълнителните средства за школата с ниски резултати зависят от методологията. Според нормативната уредба в допълнителния държавен стандарт за реализирането й трябва да се включат 2 задължителни елемента - резултатите от обучението и оценката от инспектирането. Пандемията възпрепятства провеждането и на двете.

В доклада с мотивите си за промяна на срока служебният образователен министър проф. Николай Денков посочва, че като измерител за определянето на добавената стойност на училищата при обучението на учениците се приемат резултатите по български език и литература и по математика от националните външни оценявания на учениците от 4-и и 7-и клас и резултатите от матурите в 12-и, като се сравняват тестовите резултати на един и същ випуск ученици в две различни времеви точки от тяхното обучение. „Предвид извънредната епидемична обстановка през 2020 г. не беше проведено национално външно оценяване за учебната 2019 - 2020 година на учениците в края на 4-и и на 10-и клас”, обяснява министърът. Така няма как да се направи сравнение между два различни випуска. Проф. Денков допълва, че  липсва и независима единна оценъчна система, измерваща резултатите на децата в детските градини, както и нормативно регламентирано изискване за оценка на степента на готовност на децата, постъпили в 1-и клас в училищата и утвърдена методика за извършването й. „Всички тези причини пораждат невъзможност за разработване и прилагане на методология за оценка на образователните резултати по отношение на детските градини, началните училища и обединените училища, което на практика оставя извън възможността да получават допълнителни средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати почти половината от институциите”, обяснява министърът.

Затова се налагало отлагане прилагането на методологията и за училищата, и за детските градини за срок от три години. „В този срок следва да бъде разработен и нормативно регламентиран приложим инструментариум за установяване на готовността на децата за постъпване в училище и на тази база ще бъде извършена оценка на образователните резултати на детските градини и началните училища, а също така се очаква да бъде завършен и един пълен цикъл на инспектиране на образователните институциите от Националния инспекторат по образованието”, допълва проф. Денков.

С проекта на промените се предвижда и нов момент при финансирането на центровете за подкрепа за личностно развитие по време на пандемия. В тях се организират дейности по интереси спрямо утвърдена програма с определен брой часове. Когато обаче те не са изпълнили, финансирането им следва да бъде намалено. Миналата и тази година обаче провеждането на дейностите бе възпрепятствано от противоепидемичните мерки. Затова с промените се предлага да не се извършва намаление на средствата, когато поради извънредни обстоятелства провеждането на заниманията по интереси в центровете за подкрепа за личностно развитие през предходната календарна година е преустановявано за повече от два месеца.

 

Резултатите на учителите същите въпреки скока на заплатите

 

„Последните години нямаме скок на резултатите на учителите въпреки увеличението на средствата за заплати и кабинети“. Тази равносметка направи служебният образователен министър проф. Николай Денков в интервю за БНР и допълни: „Не трябва да се борим от 4,15 на 4,20, а на 5 и над 5”. Въпреки това той отчете, че предвид „особеностите“ при отминалата учебна година, тя ще завърши сравнително успешно. Министърът настоя също така учителите да се освободят от бумащина и странични дейности, за да имат повече време да работят с децата. За целта ще бъде направен преглед на подзаконовата нормативна уредба, „за да се види къде има още резерви“.

По отношение на лятната програма за безплатна почивка на 30 000 деца той обясни, че средствата са били насочени  към туризма и за МОН изборът беше дали да се включим с децата или не. Министърът обясни, че заради ограничението от включването на 7% на учениците от дадено училище, да регламентират и втори етап на кандидатстване. Така училища, които са изпратили група, но имат желание за още една, ще могат да кандидатстват наново, ако има останали средства по програмата.

1/3 от шефовете на РУО-та ангажирани с предния вот за НС

За поредица от сигнали за политизиране на образователната система, като посочи, че 11 от 28 или повече от 1/3 от началниците на образователните инспекторати (РУО) са били ангажирани с миналата предизборна кампания, алармира още пред БНР проф. Денков. „В някои случаи може да се говори за натиск. Получаваме сигнали, че в хода на политическите кампании е оказван натиск над директори и учители”, разкри министърът. Той допълни, че към момента нито един от шефовете на РУО-тата не е в отпуска заради предизборната кампанията, като от МОН ще следят какво се случва. И отсече, че образователната система не може да търпи политически активности и дейности. Затова служителите в средното образование не трябва да бъдат партийно ангажирани, както е в сферата на висшето.

„В закона за предучилищно и училищно образование не е регламентирано да не се случва политическа дейност. Това е пропуск, който трябва да бъде преодолян. Висшето образование е освободено от политически доктрини, не виждам защо училищното образование също не трябва да е деполитизирано”, каза още министърът. Той допълни, че членовете на РУО-тата са държавни служители и по техния закон трябва да са деполитизирани от всякакви политически дейности.

 

 

 

Подобни статии