Заради законова промяна: Резнаха субсидиите за чартърите с туристи за България

Ще се иска нова нотификация от Брюксел

Резнаха субсидиите за чартърите с туристи за България. Това става ясно от съобщение на туристическото министерство, с което се обявява прекратявате на кандидатстването по третата фаза на държавната помощ на туроператорите за изпълнение на чартърни полети за входящ туризъм.

Причината за предприетата мярка са законови промени. Те се отнасят за обнародваните на 16 септември в „Държавен вестник“ промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на България за 2021 г. и налагат Министерството на туризма да прекрати процедурата по набиране на заявления за кандидатстване по Фаза III от процедурата по предоставяне на "Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, за периода от 1 юни 2021 г. до 31 декември 2021 г."

С параграф 10 от Допълнителните разпоредби на закона е допълнена нормата на чл. 26, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Допълнението се изразява в промяна на допустимите кандидати по схемата за държавна помощ, които в случая могат да бъдат туроператори, които използват български въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България с цел туризъм или на въздушни превозвачи.

От министерството обясняват, че това обстоятелство променя дизайна на съществуващата схема и налага стартиране на нова процедура по нотификация пред Европейската комисия. При положително становище трябва да започне нова процедура по предоставянето на държавната помощ.

Схемата за държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България с цел туризъм, беше отворена за кандидатстване на 23 юли 2021 г. в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), с краен срок за кандидатстване 30 ноември 2021 г., се напомня в прессъобщението.

Засега не става ясно чие е било предложението, направено по време на актуализацията на бюджета, да се променят условията за помощта и по този начин да бъде спряно кандидатстването. От една от българските чартърни компании отказаха да коментират спирането на схемата, защото не са запознати с обнародваните промени.

 

Ексминистър Николина Ангелкова: Редно е да се изплатят сумите до 15 септември

Редно е да не се прекратява кандидатстването по третата фаза на държавната помощ на туроператорите за изпълнение на чартърни полети за входящ туризъм. Това каза ексминистърът на туризма Николина Ангелкова. Според нея в този случай, след като законовата промяна е влязла в сила, трябва да се намери начин да се изплатят субсидиите на туроператорите за полетите, реализирани до 15 септември, докарали туристи в страната. По думите й в противен случай ще пострада реномето на страната пред всички туроператори.

Ангелкова обясни още, че има опасност Еврокомисията да одобри направените изменения. Тя припомни, че от години всички държави с туристическа индустрия дават субсидии за чартърните полети, с които туроператорите превозват туристите до курортите, като най-ярък пример в това отношение е съседна Турция.

Според нея в следващия парламент със сигурност трябва да се инициира промяна на закованата уредба, с която да се даде възможност схемите за помощ на туроператорите да заработят отново, както това е било след пролетта на 2020 г.

Подобни статии